Các bạn có thể đi chợ mua hải sản về rồi tự nấu ăn ngay tại căn hộ